У список змін

Кваліфікаційні критерії до учасників за новим Законом

Було

Стаття 16 Закону України «Про публічні закупівлі» 2016 року встановлює, що Замовник має право встановити один або декілька кваліфікаційних критерії до Учасників, а саме:
1)наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
2)наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
3)наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Так, Замовник мав право встановити або один, або декілька, хоч всі критерії.
Лише єдиним виключенням з цього правила є абзац 2 частини 3 статті 16. Так, Замовник взагалі не має права встановити жодного кваліфікаційного критерію у разі закупівлі таких товарів та послуг як нафта, нафтопродукти сирі, електрична енергія, послуги з її передачі та розподілу та інші, визначені цією статтею. Такі забороняючі норми в новому вже відсутні.

Стало

Стаття 16 Закону України «Про публічні закупівлі», що вступає в дію з 19 квітня 2020 року, містить абсолютно новий додатковий критерій: наявність фінансової спроможності.

Так,  Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників:
1) наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.
Звертаємо увагу, що зміни відбулись також і у першому пункті. Так, до кваліфікаційного критерію, який може бути встановлений Замовником віднесли також і наявність в Учасника технологій.

Що стосується фінансової спроможності, то Законодавець встановив певні обмеження щодо суми. Так встановлено заборону вимагати наявність обсягу доходу за рік (виручки) у сумі, що є більшою очікуваної вартості предмета закупівлі.

Окрім того, законодавець надав можливість Учасникам для підтвердження своєї відповідності критерію наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців

Ще одне нововведення встановлено законодавцем. Так, під час проведення торгів із обмеженою участю замовником застосовуються всі кваліфікаційні критерії, встановлені частиною другою цієї статті.

Тобто, у разі, якщо процедурою закупівлі є, наприклад, відкриті торги, то Замовник має право встановити як один, так і всі кваліфікаційні критерії, передбачені статтею 16. Однак, якщо проводяться торги з обмеженою участю, то Замовник зобов’язаний встановити всі кваліфікаційні критерії.

Коментар експерта

Вважаємо, що зміни, які торкнулися статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», перш за все, мають справити позитивний вплив саме до процесу оскарження.

Раніше, до АМКУ надходили скарги із проханням зобов’язати замовника усунити таку дискримінаційну вимогу, як підтвердження наявності фінансової спроможності. Чому так відбувалось? Замовники у тендерній документації вимагали надати копію балансу, звіт про фінансові результати та інше. Окрім того, Замовники встановлювали конкретні цифри, яким має відповідати фінансовий потенціал учасників. При цьому, Замовники частіше за все, не  надавали належного обґрунтування важливості встановлення такої вимоги. АМКУ визнавав такі вимоги дискримінаційними.

З 19 квітня 2020 року Замовники мають право на встановлення подібної вимоги. Проте, законодавець також і надав правову захищеність Учасникам, шляхом встановлення обмежень по сумі. Очікуємо, що саме із появою додаткового кваліфікаційного критерію наявності фінансової спроможності скарг про встановлення замовниками дискримінаційних вимог стане менше. Скоріш за все, велика кількість надходжень скарг із зазначено питання і стала підставою для внесення таких змін.

Царенко Ліліана

Партнер компанії. Заступник директора юридичного відділу. Консультант в сфері публічних закупівель 2004-2020 рр

У список змін