Список новин

⚡️ Шістнадцять змін: Як зміни в законодавстві вплинуть на ваші закупівлі?

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2023 № 1135 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 12 жовтня 2022 р. № 1178”, внесено значні зміни до Особливостей здійснення закупівель та Порядку формування та застосування електронного каталогу. 

Зміни в закупівлях: Що Нового? 

1. Друзі, якщо ви маєте сумніви щодо необхідності змін в вашій тендерній документації через останні шістнадцять змін до Особливостей №1178, давайте з’ясуємо раз і назавжди! 

Ви, можливо, вже прочитали Постанову КМУ від 12 жовтня  № 1178″, і помітили, що ці зміни стосуються запиту пропозицій постачальника та нових винятків в пункті 13 Особливостей.

І от ось важлива новина: зміни в тендерній документації з приводу останніх змін від 02.11.2023 не потрібні! 🙅‍♂️

2. Чи потрібно відміняти запит пропозицій постачальника, якщо він був оголошений до 02.11.2023? 

Згідно з Постановою №1135, закупівлі, які були розпочаті до дня набрання чинності цією постановою, завершуються відповідно до правил, які були актуальні на момент їх початку. Отже, не потрібно відміняти раніше оголошені запити! 

3. Проєкт Договору: Що Потрібно Знати! 

Друзі, давайте розглянемо, які підстави необхідно включати в проект договору в запиті пропозицій постачальника. З 02.11.2023 ця вимога в ЗЦП зазнала змін! 

Зміни стосуються того, що тепер проект договору може містити інформацію про підстави та, у необхідних випадках, порядок змін умов договору. Тобто, це стає ще більш гнучким та зручним інструментом для замовників та постачальників! 📈

                  Було

                 Стало

57.

Запит пропозицій постачальників повинен містити проект договору з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

57.

Запит пропозицій постачальників повинен містити проект договору з обов’язковим зазначенням підстав та у разі потреби із зазначенням порядку змін його умов. Проект договору не повинен містити характеристики товару, що не визначені запитом пропозицій постачальників з урахуванням положень абзацу другого цього пункту.

📦 Проект Договору: Важлива Інформація для Замовників та Постачальників 🤝

Друзі, давайте розглянемо, які зміни в ЗЦП стосовно проєкту договору вартістю до 100 тис. грн та понад 100 тис. грн вносять нові можливості та вимоги для замовників та постачальників! 📜

✅ Усі важливі деталі нашого розбору:

  1. Замовник повинен додати проєкт договору до закупівлі.
  2. Важливо враховувати, що у разі, коли електронний каталог використовується для закупівлі товару як до 100 тис. грн, так і більше, проєкт договору повинен містити підстави для зміни його умов.
  3. Під “підставою зміни умов” мається на увазі конкретна норма чи випадок, що встановлює умови зміни істотних або інших умов договору, без дотримання яких умови не можуть змінюватись.
  4. Проєкт договору може містити порядок змін його умов, а це – детальний опис послідовності дій сторін для внесення змін до умов договору.

📊 Долучайтеся до нашої таблиці та дізнайтеся, які примірні підстави можна використовувати у вашому запиті пропозицій постачальника. Ми завжди готові надати консультації та допомогти розібратися в усіх нюансах! 💬

Примірні підстави, які можна застосувати в запиті пропозиції постачальника згідно з пунктом 57 Порядку № 822

Проєкт договору до 100 тис. грн

Проєкт договору від 100 тис. грн

  1. Порядок та підстави внесення змін до Договору

 

11.1. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках та на підставах, передбачених законом і цим Договором, та оформляються в письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід’ємною частиною Договору.

 

11.2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати офіційну пропозицію рекомендованим листом про це другій стороні за договором на адресу, у тому числі електронну пошту, що вказана в реквізитах цього Договору. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна зі Сторін Договору.

 

11.3. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін та за потреби документальне підтвердження запропонованих змін.

 

11.4. Сторони погоджуються, що істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, кількість, якість), ціна, строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів та цього Договору.

 

11.5. Підставою для внесення змін до Договору вважається ініціатива (пропозиція) будь-якої із Сторін щодо внесення змін відповідно до умов цього Договору, що не суперечить пункту 11.4 цього розділу.

 

11.6. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

  1. Порядок та підстави внесення змін до Договору

 

11.1. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках та на підставах, передбачених законом і цим Договором, та оформляються в письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід’ємною частиною Договору.

 

11.2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати офіційну пропозицію рекомендованим листом про це другій стороні за договором на адресу, у тому числі електронну пошту, що вказана в реквізитах цього Договору. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна зі Сторін Договору.

 

11.3. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін та за потреби документальне підтвердження запропонованих змін.

 

11.4. Підстави для внесення змін до істотних умов цього Договору:

 

11.4.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

 

11.4.2. погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

 

11.4.3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі та надається Постачальником;

 

11.4.4. продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

 

11.4.5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);

 

11.4.6. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

 

11.4.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

 

Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін (застосовується у разі зміни ціни, у зв’язку зі зміною регульованих цін (тарифів);

 

11.4.8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.

 

11.5. Сторони погоджуються, що істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, кількість, якість), ціна, строк дії договору та підстави (умови), що перелічені в пункті 11.4 Договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до Господарського та Цивільного кодексів та цього Договору.

 

11.6. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

Не забудьте також зазначити, що проєкт договору не повинен містити характеристик товару, які не визначені у запиті пропозицій постачальників. Це робить процес закупівлі більш прозорим і справедливим для всіх учасників. 🤝

Не хвилюйтесь, якщо ця інформація здається вам заплутаною – ми завжди готові роз’яснити вам всі нюанси та надати консультацію. Залишайтесь на зв’язку та слідкуйте за оновленнями в закупівельному процесі! 🤝

#Закупівлі #Зміни #Prozorro #Постанова #Правила #ЗапитПропозицій #Бізнес #Інновації #Уточнення

Список новин