Список новин

Зміни в закупівлях, спричинені поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Наразі весь світ є схвильованим через поширення хвороби. Така ситуація наклала чималий відбиток на життя людей. Крім нашого буденного життя, зміни торкнулися і процесу проведення публічних закупівель.
17 березня 2020 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Так, Законом України за номером 530-IX були внесені зміни як в Закон України «Про публічні закупівлі» 2016 року, так і в новий, що вступає в дію 19 квітня 2020 року.

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ЗАКУПІВЛІ

Відповідно до зазначених змін: «Дія Закону України «Про публічні закупівлі»  не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.
За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону».
Звертаємо увагу, що Постановою Кабінету Міністрів від 20 березня 2020 р. № 225 був затверджений перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України. Ознайомитись із порядком можна на офіційному сайті Кабінету Міністрів України 
Тобто, якщо закуповуються товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) та вони визначені зазначеною Постановою КМУ, то в такому разі Замовник:
1. оприлюднює звіт про укладені договори
2. договір про закупівлю та всі додатки до нього
3. звіт про виконання договору відповідно до статті 10 цього Закону.
Окрім того, Постановою Кабінету Міністрів від 20 березня 2020 р. № 225 був затверджений «Порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України».

Відповідно до зазначеного Порядку Замовники мають зробити наступні дії для здійснення закупівлі:
1. Підготувати інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
2.Опублікувати річний план та разом із ним підвантажити в об’єкт плану всю необхідну інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, строк поставки товарів або виконання робіт чи послуг тощо;
3.Організувати та провести переговори із постачальником (постачальниками) не раніше ніж через 48 годин з моменту публікації річного плану.
При цьому, Замовник має відмовити Учаснику у переговорах за наявності підстав, передбачених частиною 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», що вступає в дію 19 квітня 2020 року. Окрім того, Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію учасника в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці першому цього пункту, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі у процедурі закупівлі.
Учасник процедури закупівлі під час подання пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених цим Порядком. Так, Замовник має вимагати надати гарантійний лист, яким Учасники підтвердять відсутність вищезазначених підстав.
4. Укласти договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками.
5. Оприлюднити звіт про укладений договір з обов’язковим оприлюдненням договору про закупівлю усіма додатками до нього;
6. Оприлюднити звіт про виконання договору відповідно до статті 10 цього Закону.

ЗМІНИ ДО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Додатково звертаємо увагу Замовників на те, що новим Законом було прийнято внести зміни і до КУпАП, а саме до статті 164-14 . Так, у разі порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб:
• від 11 900 грн до 17 000 грн (до 19 квітня 2020 року)
• 1700 грн (з 19 квітня 2020 року)

ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Окрім зазначеного, повідомляємо про зміни до ПКУ;
Так, тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено  Постановою КМУ № 224 від 20 березня 2020 р

ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати стовідсоткову попередню оплату товарів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).

І останнє..

ПЕРІОД ДІЇ НОВОВВЕДЕНЬ
Звичайно, для змін, внесених в Закон України «Про публічні закупівлі» 2016 року період дії – до 18 квітня 2020 року. Тобто, до кінця дії Закону. А от інші зміни діють протягом 3 місяців з дня опублікування закону. Сподіваємось, продовжувати дію змін далі не буде потреби.

Будьте здорові і готові до змін, Ваш UA-TENDERS

 

 

 

 

Список новин