У список змін

Залучення субпідрядників/співвиконавців за Законом України «Про публічні закупівлі» у новій редакції

1. Як ви знаєте, Закон містив та містить і наразі інформацію, яка обов’язково повинна зазначатись Замовником у тендерній документації.

Що стосується субпідрядників, то раніше Замовник зобов’язаний був встановити в тендерній документації вимогу про надання учасником інформації про субпідрядника.

При цьому, така вимога обов’язково мала бути зазначена лише при закупівлі робіт та при залученні субпідрядників на суму не менше 20% від всього договору.

У свою чергу, Учасники, які мали намір залучити субпідрядників для виконання робіт в об’ємі не менше ніж 20% від суми договору, повинні були зазначити:

– найменування;
– місцезнаходження таких субпідрядників.

2. Раніше, якщо Замовник встановлював вимогу про необхідність підтвердження Учасниками відповідності кваліфікаційним критеріям за статтею 16, то підтвердити це мали самі Учасники (якщо не встановлено інше).

Тобто, якщо тендерною документацією встановлена вимога про наявність працівників, то Учасник мав підтвердити, що саме в нього є необхідні працівники. Та сама ситуація і з підтвердженням матеріально-технічної бази. За новою редакцією Закону ситуація змінилася.

3. Замовник не перевіряв субпідрядників на предмет наявності/відсутності підстав для прийняття рішення у відмові в участі у закупівлі.

1. За новою редакцією Закону Замовник обов’язково повинен включити до тендерної документації вимогу про надання учасниками інформації щодо субпідрядників/співвиконавців (яких планується залучити в обсязі не менше ніж 20 % від суми договору) не лише при закупівлі робіт, а ще і послуг.

2. Відтепер, якщо під час закупівлі робіт та послуг замовник вимагає від учасників підтвердити наявність:

– обладнання;
– матеріально-технічної бази;
– технологій;
– працівників,

учасник має право залучити субпідрядників/співвиконавців на
підтвердження відповідності таким критеріям.

Тож, якщо Учасник не має, наприклад, фахівців, як вимагає Замовник, він має право залучити субпідрядників, які мають таких працівників.

Звертаємо увагу, що не можна залучити субпідрядників/співвиконавців для підтвердження:

– наявності досвіду виконання аналогічних договорів;
– наявності фінансової спроможності.

3. Відтепер Замовник перевіряє субпідрядників/співвиконавців на предмет наявності/відсутності підстав для відмови у процедурі закупівлі, встановлених у ч. 1 ст.17 Закону у новій редакції за наявності в сукупності наступних обставин:
– предмет закупівлі роботи або послуги;
– обсяг залучення субпідрядників/співвиконавців не менше ніж 20% від суми договору;
– субпідрядники/співвиконавці залучаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання, МТБ, технологій та працівників).

Мабуть, кожен з Учасників стикався із тим, що не міг прийняти участь у закупівлі через відсутність, наприклад, певних працівників у штаті.
Відтепер, таких ситуацій стане менше.

Не маєте необхідної кількості обладнання або працівників для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям під час участі у процедурі закупівлі робіт та послуг? Залучайте субпідрядників/співвиконавців.

Підтверджуйте вашу кваліфікацію за допомогою потужностей сторонніх організацій.

Так, нововведення щодо можливого залучення субпідрядників/співвиконавців для підтвердження відповідності таким кваліфікаційним критеріям як наявність обладнання, МТБ, технологій та працівників є чудовою новиною саме для Учасників.

Однак, порада для Учасників: не забувайте про те, що залучені Вами на підтвердження кваліфікації субпідрядники/співвиконавці повинні пройти перевірку на відсутність підстав для відмови за ч. 1 ст. 17 Закону.

У випадку наявності у сторонніх організацій підстав для відмови за ч. 1 ст. 17 Закону – ваша тендерна пропозиція буде відхилена.

Для Замовників маємо дві поради:
1.Не забувайте про зазначення у тендерній документації вимоги про:

–  надання учасниками інформації щодо субпідрядників/співвиконавців, яких вони мають намір залучити в розмірі не менше ніж 20% від суми договору) не лише при закупівлі робіт, а ще і послуг;

2. У разі залучення учасниками субпідрядників/співвиконавців (в обсязі не менше 20% договору) для підтвердження кваліфікації ви повинні перевірити такі організації на предмет наявності/відсутності підстав для відмови за ч.1 ст. 17 Закону.

Мочульська Альона

Провідний юрист. Може знайти недоліки в будь-якій тендерній пропозиції ваших конкурентів.

У список змін